drogai

drogai
×drõgai (vok. dial. drôge) sm. pl. (2) 1. Q527, K, Nm neštuvai, kestės: Meitėlį svilintie neša ant drõgų Lnkl. Štai tuo tarnai pasirodė ir alaus macnaus su drõgais atnešė bačką K.Donel. 2. ant rogių dedamos iš kartelių sukaltos tvorelės, darželis: Uždėk drogùs ant rogių, geriau šiaudai laikysis Vl. Sugulėm visi į drogùs ir lekiam į vakarušką Slv. Važiuosim su drõgais Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • drogės — ×drõgės sf. pl. (2) žr. drogai 2: Nemesk rąsto – drogès sulaužysi Rs. Įmesk šieno į drogès Rs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drokai — ×drõkai sm. pl. (2) žr. drogai: 1. Pasiimk drokùs, parsinešim kiaulei žolės Mrj. Nusvilinę kiaulę ant drõkų atnešė į stubą Mrj. 2. Uždėk drokùs ant rogių Rs. 3. statiniai: Aplink mano dvaružėlį geležiniai drokai Kb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drėgiai — ×drė̃giai sm. pl. (2) žr. drogai 2: Gerai pririšk drėgiùs, kad nenukristų Krč. Uždėk drėgiùs ant rogių Č …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drėgės — ×drė̃gės sf. pl. (2) Akm žr. drogai 2: Jei ratais nori vežti javus, užsidėk drėgès, kad daugiau galėtų įkrauti Lž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”